SUPPORT 085 777 4445

SUPPORT 085 777 4445

Wilt u als organisatie een voorlichting bij u op locatie mail ons dan op info@e-catch.org

SUPPORT 085 777 4445

SUPPORT 085 777 4445

Wilt u als organisatie een voorlichting bij u op locatie mail ons dan op info@e-catch.org

SUPPORT 085 777 4445

SUPPORT 085 777 4445

Wilt u als organisatie een voorlichting bij u op locatie mail ons dan op info@e-catch.org

SUPPORT 085 777 4445

SUPPORT 085 777 4445

Wilt u als organisatie een voorlichting bij u op locatie mail ons dan op info@e-catch.org

Privacybeleid

E-Catch hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg volgens de Europese GDPR-richtlijnen.  In deze privacyverklaring staat beschreven hoe E-Catch omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 1. Aard van de persoonsgegevens die E-Catch verwerkt.
 2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
 3. Waarom E-Catch uw gegevens nodig heeft.
 4. Hoe lang bewaart E-Catch uw gegevens?
 5. Met wie deelt E-Catch uw gegevens?
 6. Websitebezoek | Cookies | Google Analytics
 7. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
 8. Beveiliging.
 1. Aard van de persoonsgegevens die E-Catch verwerkt

E-Catch verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • BSN
 • Bedrijf
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

E-Catch heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over relaties die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker die via de website is aangemeld ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@e-catch.eu, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 1. Waarom E-Catch uw gegevens nodig heeft

E-Catch verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het uitvoeren van onze projecten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om goederen en diensten bij u te kunnen bestellen
 1. Hoe lang bewaart E-Catch uw gegevens?

E-Catch zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. Met wie deelt E-Catch uw gegevens?

E-Catch verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Indien deze gegevens uitgewisseld worden met derden zult u hiervan steeds verwittigd worden.

 1. Websitebezoek | Cookies | Google Analytics

E-Catch gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 1. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht inzage te vragen in uw eigen persoonsgegevens. U kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen.
Om deze rechten uit te oefenen, neem contact via de link onderaan deze pagina "Aanvraag persoonsgegevens".

Gegevens kunnen enkel verwijderd worden indien uw relatie met E-Catch is beëindigd. Bent u klant of leverancier, dan zal u geen aanspraak kunnen maken op het verwijderen van gegevens indien deze noodzakelijk blijken om te kunnen samenwerken of indien er gronden zijn om gegevens bij te houden zoals juridische geschillen, onbetaalde facturen, …. In een dergelijk geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

    8. Beveiliging

E-Catch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact via info@e-catch.eu.

TOP